TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

5.12.

Změna rozvrhu pro ty, kteří v pondělí neúčinkují v Louskáčkovi:

Začátek výuky 11:50.

11:50 KLT

13 :40 oběd

14:35  ZEM  se 4.roč.

15:30  VYV  se  4.roč.

16:25  ANJ  se 4.roč.