TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna rozvrhu

PŘIPOMÍNÁM TŘÍDNÍ SCHŮZKY 14. 11. v 16.00

Středa 16.11.  PRI 15.30 odpadá, dívají se na SOT 1.B, sál č. 2 a LIT 8. roč. ,sál č. 3