TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

14. 11. 2022 – 13:30 hod. – konec výuky

15:30 hod. – Spolek školy TK

16:00 hod. – Třídní schůzky

16. 11. 2022 – 14:35 hod. – odpadá ZEM, místo toho se dívají na LIT 8. roč., VS1