TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

7. 11. 2022 – 10:00 hod. – odpadá CJL, místo toho se dívají na KLT 1. roč. (dle skupin)

15:30 hod. – odpadá CHEM

15:20 hod. – konec výuky