TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

upozornění

V pátek 4. 11. končí výuka v 15.20. ANF z důvodu nemoci prof. Sáčkové odpadá. M. Eftimiadisová