TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

14. 11. třídní schůzky a setkání Spolku TKB

výuka končí v 13.30 hod

v 15.30 hod setkání Spolku TKB

v 16 hod třídní schůzky