TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Talentové přijímací zkoušky

Ředitel školy vyhlašuje,

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24 DO OBORU TANEC (82-46-P/01)

NA 23. LEDNA NEBO 24. LEDNA 2023

Přihlášku ke vzdělání lze podat do 30. listopadu 2022.

Formulář přihlášky uchazeč získá ZDE (klikněte) nebo na stránkách MŠMT.

Na přihlášce nesmí chybět uvedení termínu, který si uchazeč zvolil k vykonání talentové zkoušky.

Součástí přihlášky musí být:

  • Úředně ověřená vysvědčení z posledních dvou ročníků ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku. Uvedené není požadováno pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou, ve které uchazeč plní základní vzdělání.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

 

Kritéria přijímacího řízení a další informace naleznete ZDE

Nejpozději 14 dnů před termínem talentové zkoušky zákonný zástupce obdrží pozvánku k vykonání talentové zkoušky.