TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Listopad 2022

9. – 10. 11. 2022 – 19:00 hod. – představení „SPÍCÍ KRASAVICE“ – určení žáci

14. 11. 2022 – 14: 00 hod. – čtvrtletní porada pedagogů

15:30 hod. – Spolek TK Brno

15:30 hod. – Rada školy

16:00 hod. – Třídní schůzky

17. 11. 2022 – Státní svátek

18. 11. 2022 – Ředitelské volno

23. – 25. 11. 2022 – budou probíhat zkoušky na balet „LOUSKÁČEK“ na TK Brno (p. A. Lapris)

29. 11. 2022 – dopoledne zkouška na představení baletu „LOUSKÁČEK“ – jeviště JD Brno

18:00 hod. – oprašovací zkouška na představení baletu „LOUSKÁČEK“ – jeviště JD BRNO

30. 11. 2022 – 18:00 hod. – představení „LOUSKÁČEK“ – určení žáci