TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

upozornění

V pondělí 24. 10. v 10.55 FRJ místo SOT. Konec výuky ve 14.25. Eftimiadisová