TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

upozornění

Ve škole se vyskytly vši, prosím o kontrolu vlasů. Děkuji, Eftimiadisová