TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

26. 9. 2022 – 14:35 hod. odpadá PRI, dívají se na SOT 2. roč., sál č. 5