TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

21. 9. 2022 – 14:35 hod. – odpadá ZEM (dívají se na SOT 1. B, sál č. 2)

22. 9. 2022 – 15:30 hod. – odpadá ZEM

15:20 hod. – konec výuky