TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

19. 9. 2022 – 15:20 hod. – konec výuky (odpadá CHEM – nemoc pedagoga)