TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

12. 9. 2022 – 13:40 hod. – odpadá SOT, spojeně ANJ (prof. Houdková)

14:35 hod. – odpadá ANJ, spojeně SOT (prof. Skoupá)