TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky od 27. 6.

27. 6. 2022 – 8:00 hod. – odevzdání učebnic ve třídě, pak výuka dle rozvrhu do 13:30 hod.

28. 6. 2022 – 8:00 hod. – fasování učebnic, úklid tříd a šaten, , pak výuka dle rozvrhu do 13:30 hod.

29. 6. 2022 – 8:00 – 13:30 hod. výuka dle rozvrhu

30. 6. 2022 – 8:00 – 8:40 hod. – VYSVĚDČENÍ  (výdej obědů od 10:00  – 11:00 hod., kdo má odhlášený oběd, odchod domů 8:40)

 

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!!!!!!!!!!!!!