TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY

Poslední den školní docházky 30.6. 2022

se budou obědy vydávat v rozmezí 10 – 11 hodin