TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Učebnice

V pondělí 27.6. končí vyučování v 13.30

V úterý a ve středu bude vyučování od 8.00 do 13.30.

Bude KLT a budeme dělat třídnické věci.

V úterý 28.6.  budu vybírat učebnice.

Všichni, především internátníci, si je překontrolujte. Ať je nezapomenete doma.

Ve středu rozdám nové učebnice.

Ve čtvrtek – vysvědčení – 8.00 – oběd 10.00- 11.00