TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Výuka od 27. 6.

27. 6. 2022 – 13:30 hod. – konec výuky, oběd a odchod domů, na internát

28. – 29. 6. 2022 – 8:00 – 13:30 hod. – probíhá výuka KLT dle rozvrhu, v hodinách všeobecně vzdělávacích předmětů bude výměna učebnic, úklid tříd a šaten

13:30 hod. – konec výuky

30. 6. 2022 – 8.00 – 8:40 hod. – VYSVĚDČENÍ (oběd se bude vydávat cca 9:30 hod., kdo nemá zájem o oběd, nezapomene si oběd odhlásit)