TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Sdělení rodičům …….

Vážení rodiče, vašim dětem jsem rozdala fotky i doplatek z třídního fondu – na lístku je vyúčtovaná částka a podpisem mi žáci potvrdili převzetí.

Co se týče organizace konce školního roku, výlet se nekoná s ohledem na výuku KLT až do 29.6.2022. Ve dnech 27.,28.,29. 6. bude rozvrh 8.00 – 13.30 hod. ( kromě žáků s potvrzenými odchody v 11.40 ). Během dopoledne budeme vyklízet šatny, třídu atd., dále vracet učebnice a pod.

Vysvědčení budu vydávat 30.6.2022 v 8.00……

KRÁSNOU DOVOLENOU VŠEM A DĚKUJI ZA VZÁJEMNOU KOMUNIKACI ! Vaše třídní profesorka Dagmar Entrová