TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Zpráva rodičům …..

Vážení rodiče, jelikož od příštího škol. roku odchází polovina třídy na studia do jiných škol, rozhodla jsem se po domluvě se studenty rozdělit zbývající částku v třídním fondu s tím, že od této částky bude odpočítána platba za fotky. Celkový zůstatek po předchozím vyúčtování, které jsem vám na podzim psala,  je 8 156,- Kč . Bez dvou nově příchozích jsem částku rozpočítala mezi 26 žáků, takže to vychází na cca 315,- Kč. Vaše děti dostanou individuálně fotky se zbývající částkou, což mi potvrdí svým podpisem.

S pozdravem Entrová, třídní.