TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna rozvrhu

Ve středu 15.6. konec výuky 16 15 hodin,
v pátek 17.6. konec výuky 13 30 + oběd + klavír