TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Učebnice

27. 6. 2022 – odevzdávání starých a fasování nových učebnic (zkontrolujte si všechny učebnice, v případě ztráty zakoupit novou)