TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Výsledky uchazečů v III. kole talentových zkoušek

Výsledky uchazečů v III. kole talentových zkoušek naleznete zde (klikněte)

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek žákům vydá základní škola, kterou v současnosti navštěvují.