TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Červen 2022

9. 6. 2022 – závěrečné zkoušky ze SOT (14:00 hod. 1. A, 14:30 hod. 1. B)

16. 6. 2022 – závěrečné zkoušky ze hry na klavír – určení žáci

19. 6. 2022 – 18:00 hod. – Absolventský koncert (lístky možno objednat u prof. Beňové)

23. 6. 2022 – 8:00 hod. závěrečné zkoušky z KLT 1. A

24. 6. 2022 – 8:00 hod. závěrečné zkoušky z KLT 1. B

30. 6. 2022 – Vysvědčení