ZMĚNY ROZVRHU !

Středa 1.6. a čtvrtek 2.6.2022 máte začátek výuky v 8.55 hodin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Výsledky uchazečů v III. kole talentových zkoušek

Výsledky uchazečů v III. kole talentových zkoušek naleznete zde (klikněte) Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeč svůj úmysl stát se žákem školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí. […]

Červen 2022

9. 6. 2022 – závěrečné zkoušky ze SOT (14:00 hod. 1. A, 14:30 hod. 1. B) 16. 6. 2022 – závěrečné zkoušky ze hry na klavír – určení žáci 19. 6. 2022 – 18:00 hod. – Absolventský koncert (lístky možno objednat u prof. Beňové) 23. 6. 2022 – 8:00 hod. závěrečné zkoušky z KLT 1. A 24. 6. 2022 […]

změna rozvrhu

Změny rozvrhu: 1.června: 8.55 – 17.10, 2. června – konec výuky v 15.20, 3. června – konec výuky 13.30. M. Eftimiadisová