TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

změna výuky

Ve čtvrtek 19.5. 2022 začíná vyučování v 8.55. M. Eftimiadisová