TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

11. 5. 2022 – 15:20 hod. konec výuky, odpadá HUV