TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

27. 4. 2022 – 15:30 hod. HUV odpadá (spojeně v úterý s 1.A)

15:20 hod. – konec výuky

28. 4. 2022 – 8:00 hod. – KLT

10:00 hod. – ROV

10:55 hod. – ANJ

11:50 hod. VYV

12:45 hod. – oběd

13:50 hod. – SOT

14:35 hod. – SOT

15:10 hod. – konec výuky