TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

21. 4. 2022 – 13:40 hod. PRI odpadá, konec výuky 13:30 hod.

22. 4. 2022 – 12:45 hod. DEJ odpadá (odučeno 20. 4.), konec výuky 12:35 hod.