TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

20. 4. 2022- 15:30 hod. odpadá HUV (HUV bude ve čtvrtek v 10:00 hod.)

15:20 hod. konec výuky