Změna vyučování

středa 20.4. CJL  8.55 odpadá (KLT 1.roč. – podle svých skupin) PRI, ZEM odpadá IKT odpadá (bude v pondělí 12.45) Konec výuky v 13.30 Internátníci čekají s dozorem do 14.25 Žáci  Charitonová, Kauerová, Tomancová, Zajíčková, Murka,  Mišo zkouší v 13.30 LIT s paní prof. Kováčovou

Změna výuky

20. 4. 2022- 15:30 hod. odpadá HUV (HUV bude ve čtvrtek v 10:00 hod.) 15:20 hod. konec výuky