TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

19. 4. 2022 – 10:55 hod. – CJL odpadá, místo toho se dívají na KLT 2. roč.