TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna rozvrhu

V úterý 12.4. začíná vyučování v 8.55 hod.

Ve středu 13.4. končí vyučování v 13.30 hod.

Vybraní žáci budou zkoušet LIT na absolventský koncert od 13.30 do 14.25

Charitonová A.

Kauerová S.

Tomancová M.

Zajíčková N.

Mišo A.

Murka F.