TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Třídní schůzky

Třídní schůzky rodičů žáků 5. ročníku dne 11. dubna 2022 se kvůli nemoci třídní učitelky nekonají. Informace u ostatních pedagogů samozřejmě možné jsou. PhDr. M. Eftimiadisová