TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Třídní schůzky

11. 4. 2022 – 13:30 hod. – konec výuky

15:30 hod. – schůzka Rady školy!!!

16:00 hod. – třídní schůzky (ve třídách)