TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Pondělí 11. 4.

V pondělí 11.4. končí vyučování ve 12.45 (internátníci jsou s dozorem)

16.00  TŘÍDNÍ SCHŮZKY