Pondělí 11. 4.

V pondělí 11.4. končí vyučování ve 12.45 (internátníci jsou s dozorem) 16.00  TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky

Třídní schůzky rodičů žáků 5. ročníku dne 11. dubna 2022 se kvůli nemoci třídní učitelky nekonají. Informace u ostatních pedagogů samozřejmě možné jsou. PhDr. M. Eftimiadisová

Změna rozvrhu

Pátek 8.4. odpadá HUV A VV, konec výuky 12 35 + oběd Pondělí 11.4. konec výuky 13 30 + oběd

Třídní schůzky

11. 4. 2022 – 13:30 hod. – konec výuky 15:30 hod. – schůzka Rady školy!!! 16:00 hod. – třídní schůzky (ve třídách)

Výsledky uchazečů v II. kole talentových zkoušek

V týdnu od 7. 2. do 11. 2. 2022 škola zašle písemná rozhodnutí o přijetí i nepřijetí uchazečů. Výsledky uchazečů v II. kole talentových zkoušek naleznete zde (klikněte) Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeč svůj úmysl stát se žákem školy […]