TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

7. 4. 2022 – 10:00 hod. – odpadá ANJ, dohled prof. Houdková

8. 4. 2022 – 10:55 hod. – odpadá ANJ, dívají se na KLT 2. roč.

11:50 hod. – odpadá HUV, spojí prof. Sáčková