TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Pátek

V pátek 4.3.2022 půjdeme do PPP Brno Sládkova

Zúčastníme se rozvojového programu DOBRODRUŽNÁ CESTA

Sraz v 7.45 na vrátnici TK – nezapomeňte přezůvky

Návrat do školy asi v 11.00 – pokračuje normální rozvrh