TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Březen

4. 3. 2022 – v 16:30 hod. probíhá na Taneční konzervatoři volba  nového výboru do Spolku TK Brno (v jídelně školy!)

7. – 13. 3. 2022 – Jarní prázdniny

15. – 18. 3. 2022 – na škole proběhne seminář současného tance, který povede p. Nataša Novotná (organizace – viz rozpis!)