TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Pondělí 28.2.2022

V pondělí 28.2.2022 je začátek výuky v 10:00 hod., dále se pokračuje  dle rozvrhu.