TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

22.2 – 25.2.2022

Úterý, středa, čtvrtek : se učí dle běžného rozvrhu 8:00 – 13:00 hod.

Předváděčky úterý, středa 14:00 hod

Generálky čtvrtek 14:00 hod.  (KLT od 8:00 – 9:00 hod.)

pátek 10:00 hod.  (KLT od 8:00 – 9:00 hod.)

Po skončení předváděčky odcházejí žáci domů, kromě internátníků (14:30 hod. jdou na internát)