TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Výsledky dodatečného prvního kola talent. zkoušek

naleznete v tomto souboru (klikněte)

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek žákům vydá základní škola, kterou v současnosti navštěvují.