TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Sdělení studentům !

Milí studenti, od 14. února bude již na vrátnici celodenní služba – nový vrátný. Klíče od tříd i od šaten budou vydávány POUZE ! na jméno. Je potřeba předejít chaosu a dalšímu zneužívání volného pohybu v prostorách, kde dochází k ničení osobních věcí. Každý si zodpovídá za svoje věci ( cvičební a taneční potřeby ).  V naší třídě se zatím tento případ nevyskytl, avšak cokoli by se v tomto směru změnilo, okamžitě mě, prosím, informujte.

Zvláště žádám pánskou část třídy, aby nenavštěvovala nižší ročníky o přestávkách. Děkuji za vyhovění, vaše třídní.