TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Důležité oznámení

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že na naší škole došlo k trestné činnosti, vedení školy věc oznámilo na PČR, která ve věci zahájí šetření. Studenti budou v hodinách občanské výchovy o celé věci informováni, poučeni o charakteru a možnosti právního posouzení podobného jednání a bude jim vysvětleno i jaké následky může takové jednání pro ně nyní i v budoucnosti mít.

Výše škody může vést až k posouzení celé věci jako trestného činu a pro studenty starší 15 let by to znamenalo trestní stíhání a soudní postih, pro ty mladší by pak krajním opatřením mohlo být až nařízení ochranné výchovy.

Samozřejmě i vedení školy by v případě zjištění pachatele přijalo příslušná opatření, která by odpovídala závažnosti celého jednání.

Za vedení školy Mgr. Jana Lepoldová,

zástupkyně ředitele