TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Výsledky talentových zkoušek

Výsledky naleznete zde (klikněte).

Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů budou rozesílána v týdnu od 7. 2. do 11. 2. 2022.

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek žákům vydá základní škola, kterou v současnosti navštěvují.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.