TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna rozvrhu čtvrtek 3.2.2022

HUV 10.55 – odpadá, dohled prof. Bocimová ( zůstáváte ve třídě – bude zadáno učivo )

PO PŘEDVÁDĚČCE VŠICHNI ODCHOD DOMŮ !!!!!!!! ……a užijte si 3 dny volna !