TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Předváděčky

Středa 2.2. po předváděčce odchod domů

internátníci čekají do 15.00 – dohled prof. Verbová