TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Sdělení – přijímací zkoušky na SŠ

Vážení rodiče, milí studenti.

Pokud budete podávat přihlášky ke studiu na vybrané střední školy, učiňte tak, prosím, co nejdříve. Do konce února je potřeba tyto odeslat, rozhodující je datum poštovního razítka. Jednotliví studenti přinesou předvyplněné přihlášky paní prof. Lepoldové, která s nimi jednotlivě dokončí potřebné údaje. Prosím – nevyplňujte zadní stranu, kde jsou údaje o prospěchu!  Toto vyplní až paní prof. Lepoldová, neboť není třeba uvádět taneční předměty. Děkuji za vyhovění.

S pozdravem a přáním úspěchů ve II. pololetí  Entrová Dagmar.