TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Testování od 31. 1.

od 31. 1. 2022 – 7:40 hod. – testování ve třídě, internátníci se testují po příjezdu na internát, nově mají výjimku z testování  žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19, uplynula u nich doba nařízené izolace a neuplynulo více než 30 dní od pozitivního testu